Học bổng Việt Nam
Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa Giáo dục trực tuyến

EENI Business School & HA University

Home EENI Business School & University Africa Online Academic Programs
Việt Nam
Học bổng Việt Nam (Vietnam Tiếng Anh) Translation

Việt NamThạc sĩ kinh doanh quốc tế xa - Asian.

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa Giáo dục trực tuyến Việt Nam
Vietnam Master of Science in International Business (MIB)

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa:

Thích ứng của các bậc thầy để người Việt Nam sinh viên
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Việt Nam là thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
Chiến lược hợp tác kinh tế Cửu Long
Việt Nam có hiệp định thương mại với Úc và Niu Dilân Canađa, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pakistan
  1. Học bổng. Giảm 35% tổng số học phí cho học viên Tiếng Việt (Hà Nội, Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Long Xuyên, Cần Thơ, Hồng Gai, Vinh...)
  2. 16th edition, e-learning, + 500 sinh viên / 100 quốc gia, trường hợp Phương pháp. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha...
  3. Hỗ trợ tài chính được cung cấp bởi EENI: instalments, giảm các khoản thanh toán tiền mặt...

Học bổng Việt Nam

VENVIÊT-NAM Bourses d’études.

Higher Education for all at affordable prices