ทุนการศึกษา ราชอาณาจักรไทย ปริญญา ค้าระหว่างประเทศ ความหมายของ

EENI Business School & HA University

Home EENI Business School & University Africa Online Academic Programs
ทุนการศึกษา ราชอาณาจักรไทย
ธุรกิจต่างประเทศ มหาบัณฑิต ทุนการศึกษา ราชอาณาจักรไทย (Thailand (ภาษาอัง)

ราชอาณาจักรไทยปริญญา ค้าระหว่างประเทศ

Thailand Master of Science in International Business (MIB)

ราชอาณาจักรไทย ทุนการศึกษา ปริญญา ค้าระหว่างประเทศ. ทุนการศึกษา, ราษฎร์ธานี, พอร์ต, นครปฐม, นครสวรรค์, อุบล, อุดรธานี, ภูเก็ต... การศึกษา หลักสูตร

EENI ทุนการศึกษา - ราชอาณาจักรไทย - สารสนเทศ !

ปริญญา ค้าระหว่างประเทศ :
  1. ทุนการศึกษา. ลด 35% รวมของค่าบริการต่างๆสำหรับนักเรียนไทย (ทุนการศึกษา, ราษฎร์ธานี, พอร์ต, นครปฐม, นครสวรรค์, อุบล, อุดรธานี, ภูเก็ต...)
  2. 14 รุ่นอีเรียนรู้ + 500 นักศึกษา / 100 ประเทศกรณีวิธี. อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน...
  3. การชำระเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเงินดอลลาร์หรือเงินยูโร.
  4. การเงินเอดส์นำเสนอโดย EENI: instalments, ส่วนลดเงินสดชำระเงิน...

Online Higher Education in Asia.

Thailand Master Business

ปริญญา การ ค้า ระหว่าง ประเทศ
โลกาภิวัตน์, ส่งออก - หนังสือ, ภาษีศุลกากร, สัญญา, บทบาทของ, โลจิสติกส์, การชำระค่าสินค้าด้วย - ซึ่งอยู่ในหมวด, การเงิน

ปริญญา การตลาดระหว่างประเทศ
หาผู้สมัครงาน, การวิจัยตลาด, การส่งออกกรมฯ, ราคา (ส่งออก), โปรโมชั่น, การวางตัว, สินค้า, แบ่งส่วน ตรา การวางตัว, การกระจาย

ปริญญา ค้าระหว่างประเทศ, การตลาดระหว่างประเทศ - การทำให้เป็นสากล
ค้าระหว่างประเทศ, หาผู้สมัครงาน, อีเมลธุรกิจ, Intercultural จัดการ, การทำให้เป็นสากล. การลงทุนทางตรงต่างประเทศ

ปริญญา ธุรกิจเอเชีย
อินเดีย, จีน, สิงคโปร์, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย...: ธุรกิจ, นำเข้า ส่งออก, การลงทุนทางตรงต่างประเทศ...

Doctorates and Masters in Bangladesh China India Indonesia Malaysia Philippines Vietnam.

Higher Education for all at affordable prices