Scholarships EENI Business School HA Univeristy Academic Programs

EENI Business School & University

bursë Shqipëria Programi Master Biznes Ndërkombëtare

bursë Shqipëria bursë Shqipëria

Shqipëria Master Biznes Ndërkombëtare (Scholarships Albania Anglisht)

Programi Master Biznes Ndërkombëtar Shqipëria
Albania Master in International Business and Doctorate (DIB)

Adaptimi i Master
- Bashkimi Evropian
- Zgjerimi i Bashkimit Evropian
- Ekonomia e Bashkimit Evropian. Tregtia e jashtme: eksportet dhe importet
- Të bësh biznes në vendet evropiane
- Marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian: Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë, Zona Ekonomike Europiane, Azi-Evropë, the ASEAN, Cotonou Afrika, Marrëveshja Agadir

Programi Master Biznes Ndërkombëtare:
  1. Bursë. Riduzione del 35% del totale delle tasse per gli studenti italiani (Shkoder, Durres, Vlore, Sarande, Korce, Elbassan, Shengjin...)
  2. Edicioni i 16, e-mësim, + 500 nxënës / 100 vende, Rasti Metoda. Anglisht, frengjisht, spanjisht...
  3. Ndihmat financiare të ofruara nga EENI (këste, zbritje për pagesat e parave të gatshme...)
EENI- Tregtisë së Jashtme

Scholarships Europe Evropa

Programi Master Biznes Ndërkombëtare

EENI European Students (Bachelor's Degree, Master, Doctorate)