Scholarships EENI Business School Academic Programs

EENI Business School & University

Stypendium Polska Magisterskie Handel Międzynarodowy MIB E-learning

Stypendium Polska
Stypendium Polska (Scholarships Poland)

Polska Magisterskie Handel

Magisterskie Handel Międzynarodowy

Master in International Business

Adaptacja master
- Unia Europejska. Rozszerzenie Unia Europejska.
- Gospodarka Unii Europejskiej. Handel zagraniczny: eksport i import.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w krajach europejskich.
- Stosunki międzynarodowe Unii Europejskiej: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Azja-Europa, the ASEAN, Kotonu Afryki, Porozumienie z Agadiru.

Magisterskie Handel Międzynarodowy
:
  1. Stypendia. Zmniejszenie 35% całkowitej opłaty dla polskich studentów (Warszawa, Kraków, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Ustka, Szczecin, Pozman, Łódź...)
  2. 14 edycja, e-learning, + 500 uczniów / 100 krajów, w sprawie metody. Angielski, francuski, hiszpański...
  3. Pomoc finansowa oferowana przez EENI: raty, rabaty płatności gotówkowych...
EENI- Handel międzynarodowy

Scholarships Europe

Handel Międzynarodowy

EENI European Students