EENI Home EENI Business School Scholarships

EENI-Business School

Studiebeurse Suid-Afrika Master Buitelandse Handel

Studiebeurse Suid-Afrika Studiebeurse Suid-Afrika vir die studie van dieAfrikaans (Scholarships South Africa)

Suid-Afrika Master Buitelandse Handel

Master South Africa (Buitelandse Handel e-learning Suid-Afrika)

Aansoek doen vir jou beurs vandag!

We Trust in Africa - Africa Scholarships Suid-Afrikaanse studente

Die beurs vir Suid-Afrikaanse studente en woon in Suid-Afrika bestaan uit 'n verlaging tot 40% van die totale onderrig en fooie.

Suid-Afrikaanse studente en die lewe in Suid-Afrika (Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Kaapstad, Durbam, Messina, Kimberley, Bloemfontein... Suid-Afrika. YeSewula Afrika Dzonga Aforika Borwa), kan aansoek doen vir die beurs; In ander gevalle word die beurs kan wissel.

Hispano-African University of International Business
Hispano-African University of International Business (U-EENI University Vision)

Finansiële hulpmiddels deur EENI aangebied vir Suid-Afrikaanse studente
EENI kan finansiële steun, paaiemente, afslag kontantbetalings... aanbod vir Suid-Afrikaanse studente wat aansoek doen vir die beurs

Die toekenning van die beurs (Suid-Afrika) sal na ontvangs van die Toelatingsbrief geanaliseer word. EENI mag vereis dat enige ander finansiële inligting wat gepas (loon ag...)

Die Republiek van Suid-Afrika - Suid-Afrika.Taal: Afrikaans en Engels is die amptelike tale. Soth-Noord, Suider-Sotho-en Zoeloe word ook gepraat word.

Suid-Afrika is lid van dieWêreld Handel Organisasie (WHO), Wêreld Bank,Internasionale Monetêre Fonds,Verenigde Nasies, Nuwe Vennootskap vir Afrika se Ontwikkeling (NEPAD), SAOG (Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap).

Studiebeurse Master Suid-Afrika

EENI Students Africa